Badanie gruntu pod budowę domu – co warto wiedzieć

0
146
Badanie gruntu pod budowę domu – co warto wiedzieć

Budowa domu to przedsięwzięcie, które wymaga od inwestora ogromnego zaangażowania, a  niekiedy i wiedzy. Nie każdy teren będzie bowiem odpowiedni pod budowę. Badanie gruntu, które zwyczajowo powinno być przeprowadzane przed rozpoczęciem budowy, a niekiedy nawet przed zakupem działki, da odpowiedzi na wiele ważnych pytań.

Badanie gruntu pod budowę to ten etap przedsięwzięcia, który przez wielu inwestorów jest pomijany. Tymczasem, wiedza, jakiej może nam dostarczyć, jest bardzo istotna zarówno dla samej budowy domu, jak i późniejszego użytkowania działki i budynku.

Co daje badanie gruntu

Dzięki przeprowadzeniu badania geotechnicznego i sporządzeniu dokumentacji z tego badania inwestor otrzymuje solidną wiedzę na temat:

  • Poziomu wód gruntowych,
  • Rodzaju warstw gleby oraz sposobu ich ułożenia,
  • Zalecanych zmian w budowie fundamentów i użytkowaniu działki.

Czym może skutkować pominięcie tego etapu inwestycji i zaniechanie wykonania takich badań?

Jeśli budynek wznoszony jest na trudnym gruncie, może się zdarzyć, że będzie osiadał w nierównomierny sposób, stąd pojawią się pęknięcia ścian. W skrajnych przypadkach może dochodzić nawet do całkowitego zniszczenia budynku. Częste są też podtopienia.

Czy badanie gruntu to jedyna rzecz, jaką można zrobić?

Wielu inwestorów słusznie decyduje się też na przeprowadzenie wywiadu wśród sąsiadów. Cenne wskazówki wynikające z obserwacji, czy i kiedy pojawiają się podtopienia terenu, jaki sposób budowy charakteryzuje budynki sąsiednie oraz czy pojawiają się w nich jakieś uszkodzenia, będą bardzo pomocne dla powodzenia inwestycji.

Rodzaje gruntów a budowa domu

Występujący na terenie działki grunt może być rodzimy, co oznacza, że powstał w wyniku naturalnych procesów geologicznych lub nasypowy. Ten drugi to grunt, który znalazł się na terenie działki w wyniku ingerencji człowieka. Grunty rodzime (naturalne) dzieli się na organiczne i mineralne. Wśród mineralnych z kolei można wyróżnić takie, które są spoiste (iły, gliny, pył oraz piasek gliniasty) i niespoiste (sypkie: żwiry, pospółki, piaski pylaste). Dokładne informacje na temat rodzaju ziemi oraz jej właściwości powinno dać właściwie przeprowadzone badanie gruntu.

Jak pokazuje doświadczenie, najlepsze dla budowy budynku jednorodzinnego są grunty mineralne rodzime.

O czym warto wiedzieć?

Jeśli inwestor decyduje się na badanie gruntu, całej niezbędnej wiedzy powinna dostarczyć dokumentacja geotechniczna. Jeśli natomiast postanowi pominąć ten etap (do czego nie namawiam) musi pamiętać, że im grubsza frakcja podłoża, tym większa będzie nośność, czyli wytrzymałość gruntu. Inna, bardzo istotna cecha gruntu, mająca ogromne znaczenie przy wznoszeniu budynku, to stopień zagęszczenia. Im wyższy stopień zagęszczenia, tym lepiej działka sprawdzi się do celów budowlanych. Z tą wiedzą warto rozpoczynać nie tylko budowę, ale już poszukiwanie odpowiedniej działki. Przed zakupem ewentualnej nieruchomości można zapytać właściciela, czy wykonywał w przeszłości badanie gruntu. Współcześnie bowiem wiele osób oferujących grunty do sprzedaży decyduje się na ich wykonanie, by podnieść atrakcyjność nieruchomości.

Ocena

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

CommentLuv badge