Popularne ulgi podatkowe – komu przysługują?

0
107

Dzięki ulgom podatkowym, podatnicy każdego roku mogą otrzymać od kilkuset do kilku tysięcy zwrotów podatku. Jakie są najpopularniejsze w Polsce ulgi podatkowe?

Ulga prorodzinna

Niewątpliwe, najpopularniejszą w Polsce ulgą podatkową jest ulga prorodzinna. Dzięki niej rodzice biologiczni, zastępczy i adopcyjni, opiekunowie prawni oraz inne osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, mają możliwość odliczenia od podatku kwoty co najmniej 1112,04 zł. Jest to kwota, która przysługuje rodzicom jednego dziecka, zarabiającym do 112 złotych rocznie (lub 56 tysięcy złotych rocznie w przypadku samotnych rodziców).

Im więcej dzieci wychowuje się w rodzinie, tym wyższa kwota odliczenia przysługuje podatnikom. W przypadku dwójki dzieci możliwe jest odliczenie 1112,04 zł na każde dziecko. Jeżeli w rodzinie jest troje dzieci, rodzice mogą odliczyć od podatku podstawową kwotę na dwoje pierwszych dzieci, natomiast na trzecie dziecko przysługuje im ulga w wysokości 150 procent podstawowej kwoty odliczenia. Na czwarte i kolejne dziecko ulga wynosi 200 procent podstawy odliczenia.

Gdy rozliczy się poprawnie pity 2017 przez Internet, na zwrot podatku czeka się około 14 dni. Dzięki temu rodzice otrzymują kilka tysięcy złotych na dziecko jeszcze przed wakacjami lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Ulga rehabilitacyjna

W pit 2017 można wykazać prawo do ulgi rehabilitacyjnej w kwocie ponad 2000 złotych. Z ulgi mogą korzystać osoby niepełnosprawne lub osoby, które sprawują osobistą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, np. dzieckiem, rodzeństwem, rodzicem lub teściem. W ramach ulgi rehabilitacyjnej od podatku można odliczyć koszty: zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leków niezbędnych osobie niepełnosprawnej, turnusów rehabilitacyjnych, zakupu i eksploatacji samochodu do przewozu osoby niepełnosprawnej oraz zakupu i utrzymania psa przewodnika dla osoby niewidomej.

Ulga dla krwiodawców

Wszyscy honorowi krwiodawcy mają prawo do odliczenia od podatku 130 zł za każdy oddany litr krwi lub jej składników. Rozliczenie pit 2017 umożliwia odliczenie kwoty ulgi od podstawy opodatkowania, czyli od dochodu. W ramach ulgi dla krwiodawców można odliczyć nie więcej niż 6 procent dochodu.

Pity 2017 darmowe rozliczenie przez Internet

W celu szybkiego uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego, warto skorzystać z rozliczenia pit online. Pit przez Internet mogą złożyć wszyscy podatnicy bez względu na źródło dochodów. Elektroniczny formularz nie wymaga podpisu, gdyż tożsamość podatnika potwierdza podanie kwoty przychodu z pit za rok poprzedni.

Ocena

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

CommentLuv badge