Ubezpieczenie oc mieszkania – sposób na spokojny sen

0
128
Ubezpieczenie oc mieszkania - sposób na spokojny sen

Ubezpieczenie mieszkania od zdarzeń losowych, takich jak pożar, czy zalanie warto rozszerzyć o ubezpieczenie oc mieszkania. Na czym polegają różnice pomiędzy tymi świadczeniami? Niewątpliwie najważniejszą polisą, o jakiej pamięta i powinien pamiętać właściciel nieruchomości, jest ubezpieczenie jej od szkód powstałych w wyniku pożaru, zalania, czy innych zdarzeń losowych. W przypadku wystąpienia wymienionych w umowie zdarzeń będzie można zwrócić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o pokrycie strat. Co jednak jeśli wskutek zalania poczynimy też szkody w mieniu sąsiada mieszkającego piętro niżej?

Jeśli nastąpiłaby sytuacja, w której to my będziemy winni szkód powstałych w mieniu osób trzecich, standardowe ubezpieczenie mieszkania od zdarzeń losowych nie pokryje powstałych start. Odpowiedzią na potrzeby osób, które chcą zabezpieczyć się na wypadek takich okoliczności, jest ubezpieczenie oc mieszkania.

Na czym polega ubezpieczenie oc mieszkania?

Niewiele osób pamięta, że ubezpieczając mieszkanie, warto myśleć nie tylko o szkodach, które mogą powstać w naszym mieszkaniu, ale również tych, które mogłyby ewentualnie powstać w mieniu osób trzecich na skutek nieumyślnej działalności naszej lub naszych najbliższych. Standardowa polisa mieszkaniowa nie gwarantuje pokrycia kosztów takich strat. Do tego służy ubezpieczenie oc mieszkania. Zakres takiego ubezpieczenia może być różny w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz oferowanych przez nie pakietów.

Jaki zakres obejmuje ubezpieczenie oc mieszkania?

Najbardziej klasycznym przykładem przytaczanym standardowo jest ten, w którym jesteśmy odpowiedzialni za zalanie mieszkania sąsiada. Jednak ubezpieczenie to obejmuje wszystkie zdarzenia, w których my lub inni domownicy, w związku z użytkowaniem zamieszkiwanego przez nas lokalu mieszkalnego lub domu poczynią szkodę osobom trzecim, lub uszkodzą mienie osób trzecich. Przykładem może być pogryzienie listonosza przez naszego czworonoga, pośliźniecie się i złamanie nogi na naszej posesji przez pracownika zakładu energetycznego, wybicie szyby w domu sąsiada przez dziecko  grające w piłkę na naszym podwórku itp. Takie przykłady można by mnożyć. Aby spać spokojnie, warto ubezpieczyć się od  nich, podobnie jak ubezpieczamy się od zdarzeń losowych.

Pies, zalanie i co jeszcze?

Częstą praktyką stosowaną przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest oferowanie klientom rozszerzonej polisy. Ubezpieczenie oc mieszkania w wersji rozszerzonej, często określane przez ubezpieczycieli jako ubezpieczenie oc w życiu prywatnym, oprócz zdarzeń mających związek z  użytkowaniem mieszkania, skutkujących szkodą osobową lub rzeczową poczynioną osobom trzecim, rozszerza się wtedy o dodatkową ochronę. Obejmuje ono między innymi uszczerbek na zdrowiu innego narciarza, który doznał szkody z naszej winy, jak również zniszczenie jego sprzętu na skutek wypadku na stoku, którego to my byliśmy sprawcą. Kolejna sytuacja to potrącenie pieszego w trakcie jazdy na rowerze lub rolkach.

Będą to zatem wszystkie te sytuacje, w których winni będziemy nieumyślnego uszkodzenia osobowego lub rzeczowego osób trzecich w życiu codziennym.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Jak przy każdej polisie, tak i tutaj może się zdarzyć, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie chciało wypłacić odszkodowania. Najczęstszym przykładem takiej sytuacji jest ta, w której szkoda poczyniona została przez nas umyślne. Niestety w sąsiedzkich realiach nie są to rzadkie zdarzenia. W każdym innym przypadku, oczywiście jeśli uwzględnia to polisa, ubezpieczeni oc mieszkania powinno umożliwić pokrycie powstałych strat

Ocena

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

CommentLuv badge