Ulga budowlana – co musisz o niej wiedzieć?

0
100
Business composition of graphs, tables, money and pen close-up

Z dniem 1 stycznia 2014 weszła w życie ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. 2013 poz. 1304). Wraz z nią zmieniły się warunki, na jakich można uzyskać zwrot podatku VAT za zakup materiałów budowlanych. Co dokładnie uległo zmianie i jakie konsekwencje niosą ze sobą te zmiany dla nas, o tym szerzej opowiem w dzisiejszym artykule.

Wprowadzony ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Program Mieszkanie dla Młodych (powszechnie znany jako MDM), cieszy się dużą popularnością. Zazwyczaj kojarzony jest z możliwością dofinansowania wkładu własnego na zakup pierwszego mieszkania lub domu. Warto wiedzieć jednak o tym, że z ulgi mogą skorzystać także osoby, które zdecydują się na budowę domu metodą gospodarczą. Mogą wtedy liczyć na częściowy zwrot podatku VAT.

Co zmieniło się po wejściu w życie ustawy?

Wraz z początkiem stycznia 2014 roku zniesiona została powszechna możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na remont mieszkania lub domu jednorodzinnego. Nie oznacza to jednak braku ulg budowlanych w ogóle. Wprowadzona ustawa daje możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT, jednakże tylko na zasadach, jakie określono w programie Mieszkanie dla Młodych. Co to oznacza?
Ulga na zakup materiałów budowlanych dotyczy obecnie wyłącznie: budowy domu jednorodzinnego, nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne albo przebudowy budynku niemieszkalnego na taki, który służył będzie celom mieszkaniowym.

Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga nie jest oczywiście przeznaczona dla wszystkich, a jedynie dla tych, którzy spełniają ściśle określone warunki. Przysługuje ona osobom, które:
• Realizowały prace budowlane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 roku.
• Uzyskały pozwolenie na budowę przed ukończeniem 36 roku życia (wystarczy, że wymóg ten spełni jedno z małżonków) – warunek nie dotyczy osób wychowujących więcej niż dwoje dzieci.
• Do dnia złożenia wniosku o zwrot VAT nie były właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie posiadały spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – nie dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, na którego budowę/ rozbudowę/ nadbudowę przeznaczono zakupione materiały budowlane.
• Przeprowadziły prace budowlane w budynku/ lokalu mieszkalnym charakteryzującym się określonym w ustawie metrażem, tj. 75 m² i 100 m² odpowiednio dla lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego, a w przypadku osób posiadających co najmniej troje dzieci, niepełnosprawnych lub innych określonych w art. 7 ust. 2 ww. ustawy odpowiednio 85 m² i 110 m².

O czym jeszcze warto pamiętać?

Rok 2018 jest ostatnim rokiem, w którym obowiązuje program MDM. Zainteresowani ulgą powinni zatem pamiętać, że nie będzie można ubiegać się o zwrot VAT na materiały zakupione po 30 września br. Kolejna sprawa, którą warto się zainteresować, to rodzaj materiałów, za które taki zwrot można uzyskać. Ustawodawca przygotował szczegółową listę, z którą można zapoznać się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Wniosek o zwrot podatku VAT za materiały budowlane składa się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Należy to zrobić do końca roku, w którym budynek mieszkalny został oddany do użytkowania.

Ustawodawca ustalił limity na zwrot, które można obliczyć, korzystając ze wzoru:
70 x cena 1m² x 0,12195
Ceną za 1 m² można sprawdzić na stronie GUS. Zgodnie z komunikatem podanym na stronie urzędu statystycznego w dniu 22 lutego 2018 roku cena 1m² za IV kwartał 2017 r. wyniosła 4145 zł. Oznacza to nie mniej, nie więcej jak to, że od 1 kwietnia tego roku obowiązywały będą wyższe limity zwrotu VAT przysługującego w ramach ulgi budowlanej.

Na koniec jeszcze dobra wiadomość dla osób, które poniosły wydatki przed końcem 2013 roku. Choć ustawa obowiązuje od stycznia 2014 roku, to przepisy przejściowe pozwalają, by ubiegały się one o zwrot wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku. Aby uzyskać zwrot, wniosek należy złożyć nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Ocena

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

CommentLuv badge